Menu Close

Ugdymas

Mokykla vykdo pradinio, pagrindinio, socialinių įgūdžių ugdymo individualizuotas  ir neformaliojo švietimo programas. Mokiniams išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai: pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas; pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies baigimo pažymėjimas; pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas; vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas.

Strateginis veiklos planas

2024 m. Metinis veiklos planas

2023-2024 m.m. ugdymo planas

 

2024 m. mėnesių veiklos planai

 

2023 m. mėnesių veiklos planai

 

Skip to content