Menu Close

Konsultavimas

ŠVIETIMO PAGALBOS IR METODINIO KONSULTAVIMO KOMANDOS SPECIALISTAI

Eil. Nr. Vardas, Pavardė Išsilavinimas Pareigos Kvalifikacinė kategorija
1. Gintė Januškevičienė  Specialiosios pedagogikos bakalauro laipsnis ir specialiojo pedagogo ir logopedo kvalifikacija  Direktorius Specialusis pedagogas, logopedas metodininkas
2.  Rita Vaikšnorienė  Defektologijos (oligofrenopedagogikos su logopedija) specialybė, pagalbinės mokyklos ir logopedijos kvalifikacija  Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Specialusis pedagogas, logopedas metodininkas
3.  Jūratė Bajariūnienė  Edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija  Neformaliojo švietimo skyriaus (bendrabučio) vedėjas Vyresnysis auklėtojas
4.  Simona Kondrotienė  Specialiosios pedagogikos bakalauro laipsnis ir pedagogo kvalifikacija, specializacija – logopedija; autizmo spektro ir elgesio sutrikimai  Mokytojas, logopedas Mokytojas, logopedas
5.  Brigita Macijauskienė  Specialiosios pedagogikos bakalauro laipsnis ir specialiojo pedagogo kvalifikacija, specialioji pedagogika, specializacija – specialiojo ugdymo koordinavimas, suteiktas specialiosios pedagogikos magistro laipsnis  Pradinių klasių mokytojas Vyresnysis specialusis pedagogas (atostogos)
6.  Diana Kraptavičienė  Psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis  Psichologas Ketvirtoji psichologo kvalifikacinė kategorija
7.  Ingrida Mainionytė  Edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija, specializacija – logopedija  Logopedas Vyresnysis specialusis pedagogas, logopedas
8.  Ramūnė Kurmilavičienė  Edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir socialinio pedagogo kvalifikacija  Socialinis pedagogas Vyresnysis socialinis pedagogas

konsultavimas page 0001

Mokyklos pedagogų pranešimai, parengti seminarams ir konferencijoms

2021 m.

Paveikslėlis1  Paveikslėlis1

Paveikslėlis1 Paveikslėlis1

2022 m.

Paveikslėlis1 Paveikslėlis1

Paveikslėlis1

2023 m.

Pasisakymai

Įsakymas dėl konsultavimo organizavimo

Švietimo pagalbos ir metodinio konsultavimo komandos veiklos nuostatos

Konsultacijų organizavimas ir efektyvumo vertinimo kriterijai

Bendradarbiavimo sutartys

Skip to content