Menu Close

Darbuotojai

MOKYTOJAI, GRUPIŲ AUKLĖTOJAI, MOKYTOJŲ IR GRUPIŲ AUKLĖTOJŲ PADĖJĖJAI

 Mokytojo vardas,
pavardė
 Pareigybės pavadinimas  Mokytojo kvalifikacinė
kategorija
Simona Kondrotienė Lietuvių kalbos mokytoja Mokytoja
Violeta Lazickienė Informacinių technologijų mokytoja Vyr. mokytoja
Birutė Ladygienė Tikybos, etikos, gamta ir žmogus, biologijos, teatrinių žaidimų mokytoja Vyr. tikybos mokytoja,  mokytoja (nesuteikta kvalifikacinė kategorija)
Klaudijus Ulskis Istorijos, ekonomikos, gamta ir žmogus, biologijos, technologijų mokytojas Vyr. mokytojas
Virginija Tervydienė Pagrindinio ugdymo lavinamosios klasės ir geografijos mokytoja Mokytoja metodininkė
Virginija Bručienė Technologijų, meninių, darbų, socialinių įgūdžių ugdymo klasės mokytoja Vyr. mokytoja
Diana Vegienė Kūno kultūros, gydomosios kūno kultūros, fizinės veiklos, individualios gyd. kūno kultūros mokytoja Mokytoja metodininkė
Tadas Mulevičius Kūno kultūros, individualios gyd. kūno kultūros mokytojas Vyr. mokytojas
Vida Rutienė Socialinių įgūdžių ugdymo klasės mokytoja Mokytoja metodininkė
Brigita Macijauskienė Specialiosios pradinės klasės mokytoja Vyr. mokytoja
Vilma Bindzienė Matematikos, dailės mokytoja Vyr. mokytoja
Rasa Gailiūnienė Pagrindinio ugdymo specialiųjų klasių, teatrinių žaidimų mokytoja Vyr. mokytoja
Rita Kleibė Pagrindinio ugdymo specialiosios klasės mokytoja Mokytoja
GRUPIŲ AUKLĖTOJAI   
Vilma Šileikienė Grupės auklėtoja  Vyr. auklėtoja
Audronė Krištapavičiūtė Grupės auklėtoja  Vyr. auklėtoja
Aušra Balčiūnienė Grupės auklėtoja  Vyr. auklėtoja
Lina Stankė Grupės auklėtoja  Auklėtoja
Virginijus Vaikšnoras Grupės auklėtojas  Auklėtojas
Jolanta Kondrotienė Grupės auklėtoja  Auklėtoja
Birutė Ladygienė Grupės auklėtoja Auklėtoja
   MOKYTOJŲ IR  GRUPIŲ AUKLĖTOJŲ PADĖJĖJOS
Daiva Baronienė  mokytojos padėjėja
Ornela Langienė  mokytojos padėjėja
Nerija Armonaitė  mokytojos padėjėja
Lina Stankė  mokytojos padėjėja
Violeta Šležienė  mokytojos padėjėja
Asta Lekūnienė  mokytojos padėjėja
Jolanta Kondrotienė  mokytojos padėjėja
Kristina Tunikaitienė  mokytojos padėjėja
Dalia Bielskienė auklėtojų padėjėja
Inga Trebienė auklėtojų padėjėja
Simona Jurėnienė auklėtojų padėjėja
Skip to content