Menu Close

Veiklos sritys

Pagrindinė Pasvalio specialiosios mokyklos paskirtis – specialiųjų poreikių mokinių ugdymas, kitos paskirtys – socialinės globos paslaugos, socialinių įgūdžių mokymas.

 

Mokyklos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

 • Mokyklos švietimo veiklos rūšys:
  • pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
  • vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20;
  • pradinis ugdymas, kodas 85.20;
  • kitos švietimo veiklos rūšys:
  • sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
  • kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
  • kitas niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;
  • švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;
  • kita stacionarinė globos veikla, kodas 87.90;
  • nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla, kodas 88.10.
 • Kitos ne švietimo veiklos rūšys:
  • vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91;
  • poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla, kodas 55.20;
  • bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;
  • kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;
  • nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
  • kita apgyvendinimo veikla, kodas 55.90;
  • kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
  • kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39;
  • stacionarinė protiškai atsilikusių, psichikos ligonių, sergančių priklausomybės ligomis globos veikla, kodas 87.20.

 

Mokyklos tikslas – kokybiškai įgyvendinti ugdymo programas, vykdyti vaikų ir jaunuolių profesinę ir socialinę reabilitaciją, padedančią tapti pilnaverčiais visuomenės nariais. Teikti kokybiškas dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas vaikams ir jaunuoliams, turintiems sunkią negalią nuo 7 iki 21 metų.

Skip to content