Menu Close

Projektas “Mes = gamta”

Projektas „Mes = gamta“ patvirtintas! Projekto tikslas – skatinti Baltijos jūros regiono šalių bendradarbiavimą švietimo srityje. Planuojama parengti ir patvirtinti gerosios praktikos medžiagą darbui su mokiniais, turinčiais įvairių sutrikimų:
1) vaikai su klausos negalia,
2) vaikai su psichikos negalia,
3) vaikai iš socialinės rizikos grupių.
Visi šie mokiniai kartu dirbs prie projekto, taip sukurdami natūralią aplinką tarpusaviointegracijai ir specialiųjų poreikių vaikų įtraukčiai.

Projekto tikslas – šviesti mokinius įvairiais aplinkosaugos klausimais, siekiant didinti jų informuotumą apie aplinkosauginį
švietimą ir darnų vystymąsi.

Projektas yra tiesiogiai susijęs su Nordplus Junior programos tikslais:
1) stiprinti Baltijos ir Skandinavijos šalių tarpusavio bendradarbiavimą,
2) keistis patirtimi, užmegzti kontaktus tiek formalioje, tiek neformalioje aplinkoje, kad mokiniai ir toliau palaikytų projekto metu įgytus ryšius net ir pasibaigus projektui,
3) planuojama, kad projektas bus inovatyvus – mokiniai ne tik dalyvaus pamokose kaip pasyvūs dalyviai, bet ir pagal savo galimybes, padedami mokytojų, ves dalį pamokų, ekskursijas po mokyklą ir artimiausią aplinką,
4) planuojama, kad įgyvendinus šį projektą, tie patys partneriai, remdamiesi šio projekto metu įgytomis žiniomis ir padarytomis išvadomis, kartu parengs būsimas projektų paraiškas kitose programose, pvz., “Erasmus”
5) “Gerosios praktikos” pavyzdžiai bus parengti publikuoti projekto darbe anglų kalba ir bus prieinami visoms mokyklų partnerių komandoms ir kitoms suinteresuotoms šalims.

Projekto pavadinimas: Mes = gamta
Projekto Nr.: NPJR-2023/10208
Įgyvendinimo laikas: 08/2023 – 06/2025
Finansavimas: 43240,00 Eur
Projekto tikslai: skatinti Baltijos jūros regiono šalių bendradarbiavimą švietimo srityje
Numatyti rezultatai: parengta medžiaga – gerosios patirties pavyzdžių rinkinys – darbui aplinkosauginio švietimo temomis, t.y. su socialinės rizikos grupės jaunuoliais ir mažiau galimybių turinčiais vaikais įgyta patirtis aplinkosauginio švietimo srityje.

Projektą koordinuojanti institucija: Valmieros Gauja Krasta vidurinė mokykla – Plėtros centras, Leona Paegles g. 5/7, Valmiera, LV 4201, el. paštas vgv@valmiera.edu.lv, www.vgv.lv

Projekto partneriai: FI – Villa skola LT- Pasvalio Riesuto mokykla EE- Porkuni specialioji mokykla

Projekto kontaktinis asmuo: Daiga Ramata, Valmiera Gauja Krasta vidurinė mokykla – plėtros centras, Leona Paegles iela 5/7, Valmiera; el. pašto daiga.ramata@valmiera.edu.lv

Projekto pranešimai

Projektas

1 diena. Projekto dalyvių susitikimas Estijoje. Ekskursija-žaidimas po Talino senamiestį. 2 diena. Susipažinimas su Porkuni mokykla. Estafetės su laikraščiais. Raktų pakabukų vėlimas iš vilnos. 3

Tarptautinė paroda „Kurkime kalėdinę girliandą kartu“
2023-12-01 mokykloje buvo organizuojama tarptautinė paroda „Kurkime kalėdinę girliandą kartu“. Parodai žaisliukus pristatė ne tik Lietuvos mokyklų mokiniai, bet ir mokiniai iš Latvijos, Estijos, Suomijos, Norvegijos. Žaisliukų buvo labai daug – 782.
Visi jie susijungė į girliandas, kurios papuošė mokyklos erdves. Nuoširdžiai visiems dėkojame už gražius darbelius ir linkime, kad Jūsų darbus lydėtų sėkmė, kad niekada nepritrūktų šilumos ir džiaugsmo, bei kūrybinių minčių. Ačiū visiems.

Skip to content