Menu Close

Pasiekimai 2023

2023 METŲ MOKYKLOS MOKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ (rajoninių, respublikinių, tarptautinių) REZULTATAI

Dalyviams padėkos raštai, pedagogams pažyma

Mokiniams -padėkų raštai, pedagogams – pažymos​

Dalyviams – padėkos​

Miesto, mokyklos olimpiados, konkurso
ar kito renginio pavadinimas
Data  Klasė Įvertinimas Pedagogo pareigybė
Pilietinė iniciatyva “Atmintis gyva, nes liudija”.  2023-01-13  Visų klasių mokiniai  Padėka  Visa bendruomenė
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projektas “Sveikata visus metus 2023”. 2023 m. 01-12 16 mokinių Mokytojos
Anykščių Antano Baranausko specialiojo ugdymo skyriaus-daugiafunkcinio centro respublikinė SUP turinčių mokinių virtuali kūrybinių darbų paroda “Mūsų gėlė Lietuvai”. 2022-03-10  9 lav.  Padėka Mokytoja
Gelgaudiškio “Šaltinio” specialiojo ugdymo centro respublikinis SUP turinčių mokinių projektas “Jie nešė šviesą ant pečių”, skirtas knygnešio dienai paminėti. VII etapas.  2022-03-06 Kraštotyros būrelio ir vyr. spec. klasių mokiniai  Padėkos Auklėtoja

Logopėdė

Leidyklos „Versmė“ konkursas „RAŠAU LIETUVOS VARDĄ“ 2022-03-22  2 spec. 4 lav.  5 spec. 6 spec. 7 spec., Auklėtoja
Marijampolės “Žiburėlio” mokyklos-daugiafunkcinio centro respublikinis specialiųjų poreikių ir rašymo sutrikimų turinčių mokinių dailyraščio konkursas “Auksinė plunksnelė”. 2023-02-20 iki 03-10 2 spec., 4 lav., 5 spec. padėkos raštai, pažyma Logopėdės
Pasvalio r. savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos Pasvalio rajono įstaigų mokinių kūrybinių darbų paroda “Mano širdelė Lietuvai”. 2023-03-13 28 mokiniai iš visų klasių Padėkos, pažyma Pedagogai
Panevėžio l/d “Nykštukas” respublikinė virtuali vaikų kūrybinių darbų paroda “Piešiniuose atgyja tarmiški žodžiai”. 2023-03 2 lav, 4 lav. Pedagogai,

Logopėdės

Šiaulių “Ringuvos” mokyklos respublikinė SUP mokinių virtuali paroda-konkursas “Profesijų pasaulis”. 2023-03-20  I m. m. SĮU klasė Diplomas

I VIETA

Pedagogė
“Diemedžio” ugdymo centro respublikinis projektas “Kūrybinės dirbtuvėlės. Pažinkime geometrines figūras”. 2023-03-27 9 spec. Logopėdė
Panevėžio “Šviesos” ugdymo centro respublikinė 5-10 klasių SUP turinčių mokinių viktorina “Žinių mūšis. Lietuva ir lietuviai pasaulyje”. 2023-03-29 4 mokiniai užimta III vieta Pedagogas
Panevėžio specialiosios mokyklos-daugiafunkcinio centro respublikinis durų papuošimo konkursas “Atverkime duris pavasariui!”. 2023-03-20 iki 05-01 7-9-10 lav.,  4-9 lav., 8 spec. kl., “Kodėlčiukų”, “Vyturių”, “Bitučių” grupės  Pedagogai, auklėtojai
Gelgaudiškio “Šaltinio” specialiojo ugdymo centro tarptautinis SUP turinčių mokinių meninis kūrybinis projektas-paroda “Spalvoti žodžiai mamai”. 2023-04-21 10 mokinių iš 2, 3, 6, 8, 9 spec. ir  SĮU klasių Pedagogai
Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos respublikinis virtualus SUP turinčių asmenų projektas-paroda “Sutikime sugrįžtančius paukščius”. 2023-03-10 iki 04-30 6-7 spec., 7-9-10 lav. klasių mokiniai Padėkos, pažymos Pedagogai
Panevėžio “Šviesos” ugdymo centro respublikinis virtualus projektas “Graži mano šeimynėlė”. 2023-04-03 iki 05-01  SĮU klasė Padėkos, pažymos Pedagogai
Pasvalio l/d “Liepaitė” tęstinis respublikinis ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinis projektas “Spalvų savaitė”. 2023-05 7-9-10 lav. klasė Padėka, pažyma Pedagogė
Pasvalio r. Vaškų gimnazijos respublikinis kūrybinis konkursas “Seną skrynią pravėrus”. 2023-05-15 9 spec.,  10 spec., Padėkų raštai, pažymos Pedagogė, Logopėdė
Žagarės specialiosios mokyklos respublikinė SUP turinčių ugdytinių jaunųjų gamtos bičiulių konferencija-paroda “Po gamtą pasidairius…” 2023-05-19

7 lav.,

Padėkų raštai,

pažymos

Pedagogė
Pasvalio “Riešuto” mokyklos rajoninė jungtinė paroda “Ir tos juostos margumas…” 2023-05-30

25 mokiniai

Padėkos, pažymos Pedagogė
Šiaulių “Dermės” mokyklos respublikinė bendrojo ir specialiojo ugdymo įstaigų mokinių, turinčių SUP, kūrybinių darbų paroda-konkursas “Vaikų pasaulis”. 2023-06-19

5 spec.

Padėkos, pažyma Pedagogė
Skip to content