Menu Close

Visuotinis tėvų, globėjų susirinkimas

koliažas3

2019 m. sausio 25 d. mokykloje vyko visuotinis tėvų, globėjų susirinkimas. Susirinkimo metu tėveliai aptarė sėkmes ir nesėkmes su grupių auklėtojomis, grupėse. Paskui visi buvo pakviesti į mokyklos salę, kur vyko bendras visų tėvų, globėjų susirinkimas. Mokytoja Rasa Gailiūnienė su savo mokinukais susirinkusiems padainavo dvi daineles. Sveikinimo žodį tarė mokyklos direktorė Gintė Januškevičienė. Trumpą paskaitėlę apie depresiją ir šizofreniją pravedė psichologė Simona Stapulionienė. Su I mokslo metų pusmečio rezultatais supažindino direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Vaikšnorienė, o apie maitinimo, pavėžėjimo pasikeitimus ir esminius dalykus pasakojo direktoriaus pavaduotoja neformaliojo švietimo organizavimui Loreta Kavaliauskienė. Mokyklos tarybos pirmininkė trumpai supažindino susirinkusius su tarybos veikla ir pasiūlė naujai išrinkti tėvų atstovus į Mokyklos tarybą. Vienbalsiai salėje nubalsuota už dabar esančius atstovus neperrenkant naujų. Bendrosios praktikos slaugytoja Sandra Daugėlienė kalbėjo apie vaistus, švaros ir sveikatos problemas. Susirinkime dalyvavo Pasvalio r. Visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Rasa Rutkauskienė, kuri kalbėjo aktualiomis ir svarbiomis šiai dienai temomis, padalino daug švietėjiškos informacijos lankstinukų dalyviams bei pravedė puikią atsipalaidavimo mankštą, kurią galima prisitaikyti kiekvienam kasdien. Susirinkimo pabaigoje tėveliai buvo kviečiami pasigrožėti mokytojų, auklėtojų ir vaikų sukurta, per praėjusius metus, kūrybinių darbelių paroda „Metai“, kuri spalvingai ir meniškai papuošė improvizuotą baltą sniego pusnį. 

Ačiū už šiltą bendravimą ir malonų bendradarbiavimą!

koliažas3 koliažas3 koliažas3

Skip to content