Menu Close

„Matematinių žinių pritaikymo praktikoje diena“

5

2019 m. vasario 12 d. kultūrinės, pažintinės, meninės veiklos „Matematinių žinių pritaikymo praktikoje dienoje“ veiklas vykdė visi mokyklos mokytojai ir mokiniai, dalyvaudami rajoninio specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ir pagalbos mokiniui specialistų integruotų veiklų projekto „Geometrija linksmai“ II etape. Dienos veiklas užbaigė viktorina „Linksma geometrija“ su skaitmenine išmaniąja IKT programa „Plickers“ ir mįslių, minklių minimas, galvosūkių ir įdomesnių uždavinių sprendimas, žaidimas „Atspėk, kokia paslėpta geometrinė figūra“ . Viktoriną vedė logopedė Sandra ir mokytoja Alfonsa.

5 5 5

5 5

Skip to content