Menu Close

Visuotinis tėvų susirinkimas

2023 m. gegužės 19 d. mokykloje vyko visuotinis tėvų (globėjų) susirinkimas. Tėveliai susitiko bei aptarė aktualius vaikų ugdymo ir kitus klausimus su klasių vadovais, grupių auklėtojais, dalykų mokytojais. Klausėsi viešnios – bendruomenės pareigūnės Jurgitos Packevičienės prevencinės informacijos apie nepilnamečius ir psichoaktyvias medžiagas, ypač apie tabako gaminių (el. cigaretės) įsigijimą, laikymą, naudojimą. Pagalbos mokiniui specialistės skaitė pranešimus ,,Sveikatą stiprinančios mokyklos 2019-2023 m. programa ,,Būk sveikas ir sveikatink kitus“ (socialinė pedagogė Ramūnė Kurmilavičienė) bei ,,Informacinių technologijų įtaka vaiko raidai“ (logopedė Ingrida Mainionytė). Bendrosios praktikos slaugytoja Asta Šilkūnaitė pateikė svarbią informaciją vaikų sveikatos, asmens higienos temomis. Tėvams/globėjams taip pat buvo pristatyti pagalbos mokiniui specialisčių – psichologo, socialinio pedagogo ir logopedo parengta dalomoji medžiaga – informaciniai lankstinukai. Susirinkimo metu veikė mokinių darbų parodėlė, kur buvo galima pasigrožėti jų dirbiniais iš medžio, molio bei plastilino.

Skip to content