Menu Close

Savivalda

Mokyklos taryba
Pirmininkė Simona Kondrotienė
Sekretorė Aušra Rožėnienė
Nariai  I. Mainionytė, K. Ulskis, O. Langienė, E. Lešinskienė, A. Baronienė, A. Lekūnienė, O. Luzanovienė
Metodinė taryba
Pirmininkė Ingrida Mainionytė
Sekretorė Simona Kondrotienė
Nariai V. Bindzienė, V. Šileikienė, T. Mulevičius.
Mokytojų taryba
Pirmininkė Mokyklos direktorė Gintė Januškevičienė
Nariai Mokytojai, pagalbos mokytojui specialistai, grupių auklėtojai ir jų padėjėjai, socialinio globos padalinio socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai
Auklėtojų metodinė grupė
Pirmininkė Jūratė Bajariūnienė
Sekretorė Aušra  Balčiūnienė
Nariai Grupių auklėtojai ir auklėtojų, mokytojų padėjėjos 
Mokyklos darbo taryba
Pirmininkė Vita Savickienė
Sekretorė Ligita Šimeliūnienė
Nariai  V. Bindzienė, R. Kleibė, E. Gumbelevičienė.
Skip to content