Menu Close

Pasvalio psichologės – leidinio “Iš kantrybės neišvedama. Iš kantrybės išeinama” bendraautorės

Koliažas

Mūsų mokyklos psichologė kartu su kolegėmis psichologėmis iš Pasvalio r. sav. Švietimo pagalbos tarnybos nuo 2017 m. rudens dalyvauja projekte “Iš kantrybės neišvedama. Iš kantrybės išeinama” ir žurnalo “Tavo vaikas” internetiniame portale atsako į tėvų klausimus, rašydamos straipsnius įvairiomis su vaikų auklėjimu susijusiomis temomis. Šio projekto vienerių metų gyvavimo proga buvo išleistas pozityvios tėvystės straipsnių ir rekomendacijų, kaip auklėti vaiką jo nebaudžiant, rinkinys “Iš kantrybės neišvedama. Iš kantrybės išeinama”, kurį išleido VŠĮ Psichologinės sveikatos centras. Džiugu, jog šio leidinio bendraautore tapo ir mūsų mokyklos psichologė S. Stapulionienė.

  Koliažas

Skip to content