Menu Close

Mokyklos tarybos ataskaitinis posėdis

2019-12-27 salėje įvyko Mokyklos tarybos ataskaitinis posėdis, kuriame dalyvavo 63 bendruomenės nariai. Posėdyje buvo aptartos nuveiktų įvairių darbų ataskaitos bei pasidalinta įžvalgomis ateinantiems 2020-iesiems metams. Pasibaigus ataskaitiniam posėdžiui buvo skelbiama nominacija 2019 metų mokyklos „Šviesulys“. Darbo grupė, sudaryta šiam tikslui, surinko bendruomenės balsus, susumavo ir juos reziumavo. Nominacija šiemet atiteko direktoriaus pavaduotojai neformaliojo švietimo organizavimui Loretai Kavaliauskienei. Sveikiname!

Mokyklos taryba linki gražių ir prasmingų 2020-ųjų metų!

Skip to content