Menu Close

Mokslo ir žinių šventė

IMG 20180903 123928

Spalvingai pasipuošusi mokykla sukvietė mažus ir didelius į mokyklą. Mokiniai ir mokytojai skubėjo į pirmąjį susitikimą grupėse, klasėse. Per vasarą dūkę, dirbę, o gal ir prie kompiuterių prasėdėję, vieni kitų pasiilgę mokiniai ir pedagogai skubėjo dalintis įspūdžiais, naujienomis, gera šventine nuotaika.

Mokslo ir žinių šventę švęsti, jaukioje mokyklos salėje susirinko daug mokinių, jų tėvelių ir pedagogų, svečių. Šventės pradžioje nuskambėjo „Tautiška giesmė“, Valstybės vėliava buvo iškelta. Mokslo ir žinių šventę pradėjo renginio vedėja Jūratė.

Malonius sveikinimo žodžius mokiniams ir jų tėveliams, pedagogams dovanojo mokyklos direktorė Gintė Januškevičienė. Direktorė palinkėjo mokiniams gerų mokslo metų, įgyti kuo daugiau žinių, mokytojams – stiprybės, sveikatos, tėveliams – kantrybės, auklėjant savo vaikus.

Su mokslo metų pradžia visus pasveikino ir linkėjo sėkmės, kantrybės daug gražių akimirkų mokykloje Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos dekanas Henrikas Kalpokas, Pasvalio rajono savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas, Pasvalio rajono savivaldybės tarybos nariai Alfonsas Pulokas ir Linas Kruopis. Svečiai negailėjo gerų žodžių, taiklios minties, šiltų prisiminimų, malonių komplimentų.

Naujai atvykusius mokinius pasveikino ir pristatė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Vaikšnorienė, sveikinimo žodį tarė pradinių klasių mokytoja Brigita Macijauskienė.

Skambius žodžius ir jautrius sveikinimus lydėjo dainos, kurias, visiems susirinkusiems į Mokslo ir žinių šventę, dovanojo Pasvalio  Petro Vileišio gimnazijos merginų choro grupelė ir jų vadovė Dalia Baniulienė. Klausantis romantiškai skambančių lietuviškų dainų visi įsijautė į jų atlikimą: vieni pritarė, kiti svajingai lingavo pagal taktą, treti nuoširdžiai šypsojosi atlikėjoms ir buvo gerai nusiteikę.

Mokslo ir žinių dienos šventė baigėsi skambiais mokyklinio himno akordais, skatinančiais augti, svajoti, šypsenas dovanoti ir kurti pasaulį kartu. Po to dar ilgai mokykloje aidėjo juokas, blyksėjo fotoaparatai, skambėjo dar neišsakyti įspūdžiai draugams. Mokslo metai prasidėjo! Tikėkimės, kad jie mūsų mokyklai bus geri, kad startas, žengiant į žinių pasaulį, bus sėkmingas mokinukams, mokytojams ir visai mokyklos bendruomenei!

IMG 20180903 123928  IMG 20180903 123928  IMG 20180903 123928

IMG 20180903 123928   IMG 20180903 123928  IMG 20180903 123928

10kl  10kl  10kl

10kl  10kl  10kl 

10kl 10kl  7kl

Skip to content