Menu Close

Respublikinio SUP turinčių mokinių projekto „Jie nešė šviesą ant pečių“, skirto Knygnešio dienai paminėti, vykdymas.

3 diena

Vasario 6 d. Pasvalio „Riešuto“ mokyklos vyresniųjų specialiųjų klasių ir „Kraštotyros“ būrelio mokiniai mokyklos relaksaciniame kabinete stebėjo, analizavo ir aptarė Pasvalio Gintaro Kutkausko teatro „Užaugau Pasvaly“ Misteriją apie Pasvalio knygnešius: Joną Burkų, Petrą Šimbelį, Jurgį Bielinį, Juozą Steponavičių ir Kazį Gumbelevičių.

Vasario 7 d.  Pasvalio „Riešuto“ mokyklos vyresniųjų specialiųjų klasių ir „Kraštotyros“ būrelio mokiniai vyko į Pasvalio krašto muziejų, į edukaciją „Knygnešys“. Susipažino su Pasvalio krašto knygnešių laikais, jų asmeniniais daiktais, to meto leidiniais. Stebėjo filmą apie knygnešio Kazio Gumbelevičiaus namuose įrengtas knygų slėptuves.

Vasario 8 d. Pasvalio „Riešuto“ mokyklos vyresniųjų specialiųjų klasių ir „Kraštotyros“ būrelio mokiniai kartu su Pasvalio krašto muziejaus muziejininke – edukatore B. Lapinskaite vyko į pažintinę išvyką „Pasvalio krašto knygnešių keliais“. Aplankė senąsias Pasvalio kapines, pagerbė čia palaidotus knygnešius, savanorius. Keliaudami prie knygnešio Kazio Gumbelevičiaus namų, kuriuose buvo slepiama ir platinama lietuviška spauda: „Varpas“, „Apžvalga“, „Tėvynės sargas“, maldaknygės, elementoriai ir kt., stabtelėjo prie kryždirbio A. Grušo knygnešiams skirto paminklo.

3 diena3 diena3 diena

Skip to content