Menu Close

Bernardui Brazdžioniui 115 – osioms gimimo metinėms paminėti

brazdionis

Kovo 2 d. Lietuvių kalbos pamokose lankėsi bibliotekininkė, kuri kalbėjo apie prozininką, poetą, dramaturgą, spaudos darbuotoją, muziejininką, literatūros kritiką Bernardą Brazdžionį. Šie metai skirti 115 – osioms gimimo metinėms paminėti. Autorius pasivadinęs slapyvardžiu: Vytė Nemunėlis parašė daug eilių, pelnė lietuvių literatūros klasiko vardą. Gimė 1907 m. vasario 02 dieną, mirė 2002 m. liepos 11 d. Sukūrė daug eilėraščių, kurie skamba mūsų ausyse, ypač mūsų mėgstamas eilėraštis: „Šaukiu aš Tautą“. Mokiniai klausė jo biografijos, eilėraščių, vartė knygas. Pasirinkę mokiniai eilėraščius užrašė dailyraščiu sąsiuvinyje. Sužinojo, jog poetas gimė Stebeikių k. netoli Pumpėnų. Lankė pradžios mokyklą Žadeikiuose ir Pasvalyje. Sušilus orams eisime aplankyti Pasvalyje esantį paminklą, skirtą Bernardui Brazdžioniui.

brazdionis

Skip to content