Menu Close

Tėvų, globėjų visuotinis susirinkimas

susirinkimas

Sausio 17 dieną mokykloje vyko visuotinis tėvų, globėjų susirinkimas. Visų pirma tėveliai atvyko į mokyklos bendrabutį, kur su savo vaikų grupių auklėtojomis aptarė jiems svarbius klausimus, o tuomet visi susirinko į aktų salę. Susirinkimą dainelėmis pradėjo mokytoja Rasa Gailiūnienė su savo mokinukais. Mokyklos direktorė Gintė Januškevičienė savo pasisakyme paminėjo pačius aktualiausius klausimus. Logopedė Ingrida Mainionytė tėveliams pristatė paruoštą lankstinuką apie pyktį ir kaip su juo susidraugauti, kaip to mokyti vaikus. Bendruomenės slaugytoja Asta Šilkūnaitė kalbėjo apie švarą, higieną, medikamentus. Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistė Rasa Rutkauskienė pakalbėjo apie pedikuliozę ir jos padarinius, ir patarė bei pamokė kaip nuvyti stresą šiame skubėjimo laikmetyje.

Programos ,,KIMOCHIS“ pristatymas tėveliams
Sausio 17 d. socialinė pedagogė Ramūnė Kurmilavičienė ir mokytoja Brigita Macijauskienė pakvietė 2 spec. klasės mokinių tėvelius susipažinti su socialinio emocinio ugdymo programa ,,Kimochis“. Pedagogės pristatė programos struktūrą, užsiėmimų organizavimą, jų metu naudojamas priemones. Papasakojo, kaip vaikai mokomi naujų įgūdžių ir kaip jie įtvirtinami. Aptarė veiklos sėkmes ir sunkumus. Pabaigoje pakvietė tėvelius prisijungti ir namuose tęsti mokykloje išmoktų įgūdžių įtvirtinimą, išdalino parengtas rekomendacijas.

  susirinkimas

Skip to content