Menu Close

Respublikinė fotografijų paroda „Pirštukais kurtas kalėdų noras“

2019-12-11 Padėkos mokiniams Orintai Š. (4 lav. kl.), Rimai V. (2 spec. kl.), Mariui V. (4 spec. kl.), Mažvydui V. už dalyvavimą respublikinėje ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo įstaigų, pagalbos mokiniui specialistų ir vaikų virtualioje darbų fotografijų parodoje „Pirštukais kurtas Kalėdų noras“. Parodą organizavo Pasvalio lopšelis-darželis „Eglutė“. Mokiniams pasiruošti padėjo mokytoja Virginija T. ir logopedės Rita V., Ingrida M.

Skip to content