Menu Close

„Palikę pėdas atminty ir žemėje lietuvių“ – Knygnešio dienai paminėti.

KNYGNEŠIAI 3

 Kovo 15 d. Dalyvavo 8-10 spec. ir soc. ig. ugd. klasės. Vyko renginys „Palikę pėdas atminty ir žemėje lietuvių“ – Knygnešio dienai paminėti. Ugdytiniai išklausė bibliotekininkės paruoštą pasakojimą apie knygnešius, sprendė mokytojos paruoštą kryžiažodį SMART lentoje. Tai – prasmingas renginys leidęs mokiniams geriau pažinti lietuvių tautos drąsą ir pasiaukojimą dėl savo gimtosios kalbos ir  lietuviško rašto išsaugojimo.

KNYGNEŠIAI 3 KNYGNEŠIAI 3KNYGNEŠIAI 3

Skip to content